מאיפה אנחנו באים, לאן אנו הולכים
מוזיאון ינקו-דאדא עין הוד 

By Shuli Briskin -  שולי בריסקי